Cliqz 1.20.2

Cliqz 1.20.2

Cliqz.com – 47,9MB – Shareware – Android iPhone Windows Mac
4 Stars User Rating
CLIQZ là trình duyệt đầu tiên với một tìm kiếm nhanh chóng được xây dựng trong và một công nghệ mới chống theo dõi cho bảo vệ bảo mật tốt hơn.
Bắt đầu nhập truy vấn tìm kiếm vào thanh địa chỉ của trình duyệt CLIQZ và ngay lập tức, bạn sẽ thấy chỉ là một sự lựa chọn website đề nghị. Chúng được dựa trên công cụ tìm kiếm độc lập, riêng của chúng tôi. Nếu bạn đang tìm kiếm nhiều hơn, phím Enter sẽ đưa bạn đến công cụ tìm kiếm thay thế của bạn lựa chọn.
Trong khi duyệt qua các trang web của chúng tôi mới chống theo dõi hệ thống bảo vệ riêng tư của bạn bằng cách ngăn chặn trackers để lấy dữ liệu của bạn.

Tổng quan

Cliqz là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Cliqz.com.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.885 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Cliqz là 1.20.2, phát hành vào ngày 23/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/06/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 0.5.31, được sử dụng bởi 17 % trong tất cả các cài đặt.

Cliqz đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iPhone/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 47,9MB.

Người sử dụng của Cliqz đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Cliqz!

Cài đặt

người sử dụng 1.885 UpdateStar có Cliqz cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Cliqz.com
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại